RRETH NESH

BIOGRAFI E AUTORIT

Hysen S. Dizdari ka lindur më 29 korrik 1958 në Tropojë.

Në vitin 1977

Përfundon shkollën e mesme ushtarake ,,Skenderbej,, në Tiranë.

Në vitin 1981

Përfundon shkollën e lartë ushtarake në Tiranë.

Nga viti 1993 deri 2011 ka drejtuar sipërmarrje private në fushën e librit.

 

Nga viti 2012 punon në një kompani të huaj në Tiranë.

Pasioni i tij më i veçantë është ai për natyrën florën dhe faunën dhe  filateline shqiptare, nisur që në kohën kur ishte nxënës në shkollën e mesme.

Gjatë punës 30 vjeçare ka studjuar në këtë fushë  dhe ka botuar  këta libra:

Në vitin 2011

Ka botuar,librin  “Vitaminat dhe mineralet në fruta dhe perime”.(Shqip)

Në vitin 2017

Ka botuar,librin “Flora dhe Fauna Detare në pullat shqiptare 1913-2017” (shqip-anglisht)

Në vitin 2018

Ka botuar, librin-album “Gjergj Kastrioti –Skënderbeu në pullat shqiptare 1913-2017” (shqip-anglisht).

Në maj 2018

Në festivalin e librit ky libër u vlersua me Çertifiket mirënjohje.

Në vitin 2018

Ka botuar,librin-album “Nënë Tereza në pullat shqiptare ” (shqip-anglisht).

Gjatë ketyre viteve në mediat e shkruera dhe elektronike ka botuar disa shkrime në fushën e historis së filatelis shqiptare të cilat i kushtohen figurës se Heriot tonë Kombëtar Gjergj Kastrioti Skendërbeut ,Nënë Terezes dhe figurave të tjera të njohura.

Nje tjetër teme  e rëndësishme e shkrimeve te tij  është edhe  mbrojtja e florës dhe faunës detare dhe toksore të cilat sot janë të rrezikuera ,kësaj teme i ka kushtuar nje libër të vaçant në vitin 2017.

error: Mos kopjo se ngel ne klase