FLORA DHE FAUNA DETARE NE PULLEN SHQIPTARE

Shqipëria ka një vijë bregdetare me gjatësi 476 km, që laget nga deti Adriatik dhe deti Jon;  bota nënujore e këtyre dy detrave, është kaq e larmishme me florë dhe faunë, e cila dallohet për një shkallë të lartë biodiversiteti; marrë së bashku me gjiret detare, lagunat karakteristike, deltat e lumenjve dhe plazhet e bukura me klimë mesdhetare, përfshirë edhe zonat arkeologjike përbëjnë një burim të rëndësishëm natyror për zhvillimin e turizmit gjatë gjithë vitit.

Libri-album

mbi Florën dhe Faunën detare shqiptare në pullën shqiptare, ka si qëllim:

 

  • Do t’iu shërbejë agjensive turistike për të njohur dhe reklamuar te turistët shqiptarë dhe të huaj, vlerat turistike dhe ekonomike të bregdetit dhe veçanarisht të florës dhe faunës detare shqiptare.
  • Do t’iu shërbejë agjensive shtetërore të turizmit, të bregdetit dhe të zonave të mbrojtura për të  marre të gjitha masat e duhura ligjore për të mbrojtur nga dëmtuesit dhe ndotja e ujrave, florën dhe faunën nënujore detare.
  • Do t’iu shërbejë mësuesve dhe nxenësve të shkollave 9 –vjecare dhe mesme për të njohur dhe mbrojtur florën dhe faunën nënujore detare shqiptare.
  • Do t’iu shërbejë, koleksionistve shqiptare për të rritur interesin e tyre, në koleksionimin e pulla shqiptare me teme florën dhe faunën nënujore dhe tokësore shqiptare.
  • Do t’iu shërbejë, koleksionistëve të huaj e vendas për të rritur interesin e tyre, në koleksionimin e pullave shqiptare në tërësi dhe për të njohur vlerat turistike nënujore që ka bregdeti i detrave  Adriatik dhe Jon.

MARINE FLORA AND FAUNA IN THE ALBANIAN STAMP

 

Albania coastline stretches for 476 kilometers divided between Adriatic Sea and Ionian Sea   with a variety of unique flora and fauna distinguished for its rich biodiversity, along with marine bays, characteristic lagoons, river deltas, beautiful beaches and Mediterranean climate, archaeological sites which altogether comprise an important natural resource for the development of tourism throughout the year.

Our marine flora and fauna is made up of 156 different types of algae and marine plants, with 312 species and subspecies of fish and other marine species, of which mani are endemic to our marine waters.

The scope of the book presenting the Albanian marine flora and fauna is:

 

  • Helping touristic agencies to be acquainted and promote Albania to foreign and local tourists, as well as coastal touristic and economic values, in particular the Albanian marine flora and fauna.
  • Serving private fishing enterprises to a better recognition and protection of the species growing in our marine waters, their economic values, in order that the state laws are implemented properly and European standards in fisheries, trade and processing of fish and sea products are met.
  • Serving teachers and pupils of secondary and high schools to be acquainted with the Albanian marine flora and fauna and protect it.
  • Serving Albanian philatelists develop their interest in collecting Albanian stamps with underwater flora and fauna.

 

Serving local and foreign philatelists develop their interest in collecting Albanian stamps and recognizing underwater values ​​that the Adriatic Sea and the Ionian seacoast have.

 

error: Mos kopjo se ngel ne klase